Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

draia
9508 b882
Reposted frompeper peper viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
draia
Bycie kobietą jest trudne. Jak wiele osób już pisało, jesteśmy emocjami. Do tego stopnia, że czasem, zdając sobie sprawę z własnego irracjonalnego zachowania, w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanawiamy wybuchnąć płaczem. Można i tak. Można też cały dzień leżeć i się załamać, chociaż wie się, że powody są irracjonalne. Można łkać nad losem postaci z książki czy serialu, mając pełną świadomość, że nie istnieją. Można być wredną, chociaż wcale się nie chce, ale nie chce się też być "za dobra" (ach, to znienawidzone przez wszystkich stwierdzenie, tak często pojawiające się w naszych głowach)...  Albo można wziąć się w garść, spalić ciastka i kupić gotowe w Tesco, jak na silną i niezależną kobietę przystało. Można też zrobić to wszystko na raz. I tydzień później śmiać się z siebie.
http://czterywiekipozniej.blogspot.com/2017/03/koniec-swiata-i-przypalone-ciasteczka.html
8527 291e
Reposted fromerial erial viaasparagus asparagus
draia
4821 8f3b
draia
draia
5600 e5ec
Reposted fromoll oll viaEineFragevonStil EineFragevonStil
draia
draia
9738 2a42 500
Reposted fromKiro Kiro viasmoke11 smoke11
1994 41be 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasmoke11 smoke11
8528 255b 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viasmoke11 smoke11
draia
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viaszszsz szszsz
draia
Reposted fromworst-case worst-case viaszszsz szszsz
draia
9188 eb61 500
Reposted fromsarazation sarazation viacorvax corvax
draia
5775 0dde
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viacynamon cynamon
draia
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viacynamon cynamon
draia
5206 29ac
Reposted fromunexplainable unexplainable viacynamon cynamon
draia
5029 201f 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viacynamon cynamon
draia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl