Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

draia
Reposted fromshakeme shakeme viacynamon cynamon
draia


Cosmic Symphony T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viacorvax corvax
0257 acbe
Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon
6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack viacynamon cynamon
draia
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viacynamon cynamon

April 17 2017

draia
draia
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje go męczyć przeszłość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazathiana azathiana
draia
5351 a598
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamywonderland mywonderland
draia
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
draia
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaigul igul
draia
2845 f10b
draia
1737 7de3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadanielltt danielltt
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
draia
1557 1b2e 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viazEveR zEveR
0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

draia
When you realize that no one really knows what they are doing and that everyone is doing the best they can according to their own level of consciousness, life gets a lot easier.
— Carl Sagan
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viaPoranny Poranny
draia
Reposted fromscience science viaszszsz szszsz
draia
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viaszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl