Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

draia
7857 2e4e
Reposted fromtgs tgs viaPaseroVirus PaseroVirus
draia
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaphotoola photoola
draia
Reposted fromFlau Flau viaKaviah Kaviah
draia
Reposted fromczinok czinok viaKaviah Kaviah
draia
draia
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaQueenOfSharks QueenOfSharks
draia
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszszsz szszsz
draia

February 15 2018

draia
5581 b83f
Reposted frompastelowe pastelowe viaPoranny Poranny
draia
4696 1e2c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaphotoola photoola
draia
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaphotoola photoola

February 13 2018

draia
0957 3a85
Reposted fromcalifornia-love california-love viaKaviah Kaviah
draia
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura, Opowiadania
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPoranny Poranny
draia
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
draia
4737 742c 500
Reposted fromhagis hagis viacorvax corvax

January 16 2018

draia
7854 bdce 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
draia
draia
0034 de22 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viadaniellss daniellss

January 15 2018

draia
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl