Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

draia
draia
draia
draia
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk viaslowianecznik slowianecznik
draia
6444 8e1b 500
draia
5101 6ad2
draia
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viaslowianecznik slowianecznik
draia
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viadaniellss daniellss

November 29 2017

draia
8221 6dba 500
draia
draia
4071 2f99
draia
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaphotoola photoola
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viaphotoola photoola
draia

November 24 2017

draia
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 22 2017

draia
draia
7245 fb9c 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNoCinderella NoCinderella
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaspokodama spokodama
draia
0081 02f8
Reposted fromdailylife dailylife viamyego myego
draia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl