Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

draia
draia
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaholymoly holymoly
draia
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viajointskurwysyn jointskurwysyn
draia
Reposted fromFlau Flau viaholymoly holymoly
draia
7792 6b17 500
Reposted frompiehus piehus viainzynier inzynier
draia
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viaatramentovva atramentovva
draia
6862 0e8e 500
Reposted fromfistashetsky fistashetsky viahash hash
draia
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
draia
4308 611d
Reposted fromoutoflove outoflove viapodprzykrywka podprzykrywka
draia
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
draia
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianecropixie necropixie
draia
Reposted frombluuu bluuu viakinu kinu
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaamnis amnis
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaamnis amnis
8907 4704 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaamnis amnis
draia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaKaviah Kaviah

June 06 2018

draia
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
draia
7644 bc5d 500
Reposted fromnazarena nazarena viacorvax corvax

May 14 2018

draia
8161 d026 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaKaviah Kaviah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl