Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

draia
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax
draia
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viaPoranny Poranny
draia
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viadaniellss daniellss
draia

August 19 2017

draia
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
draia
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
draia
0329 fdf8 500
draia
1496 b9c1 500
Reposted fromAyumi Ayumi viaPoranny Poranny
draia
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk

August 17 2017

draia
1702 c23f 500
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
draia
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viastrzepy strzepy
draia
draia
4114 6d04
Reposted fromsassenach sassenach viaPoranny Poranny
draia
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viahalfinlove halfinlove

August 16 2017

draia
draia
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
draia
2882 1308 500
Reposted fromtaSowa taSowa viaholymoly holymoly
draia
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viaholymoly holymoly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl