Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

draia
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaeternaljourney eternaljourney
8197 74b3
Reposted fromzombizombi zombizombi viahash hash
draia
4520 3b77 500
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaalicemeow alicemeow
draia
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Ósmy dzień tygodnia
draia
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapiehus piehus
draia
0351 95e0 500
draia
5968 d2f1 500
draia
8240 8401 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaaskman askman
draia
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromrol rol viaamie amie
draia
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle

June 08 2017

draia
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapoolun poolun
draia
0174 b1b0
Reposted fromaletodelio aletodelio viapoolun poolun
draia
9291 67a0
Reposted frommiststueck miststueck vialaluna laluna
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile vialaluna laluna
draia
draia
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaRozaa Rozaa
draia
8901 a762
Reposted frompesy pesy viaelentarie elentarie
draia
4456 36b2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl