Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

1883 0c3d
Reposted fromtwistedbutpretty twistedbutpretty viacorvax corvax
draia
Obawa niebezpieczeństwa jest tysiąc razy okropniejsza od samego niebezpieczeństwa, a strapienie, jakie nam sprawia przewidywanie zła, nieznośniejsze jest od samego zła.
— Daniel Defoe
Reposted fromcorvax corvax
draia
Obawa niebezpieczeństwa jest tysiąc razy okropniejsza od samego niebezpieczeństwa, a strapienie, jakie nam sprawia przewidywanie zła, nieznośniejsze jest od samego zła.
— Daniel Defoe
Reposted fromcorvax corvax
8561 051e 500
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
draia
4716 d264
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszszsz szszsz
draia
9043 b251
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadaniellss daniellss
draia
2787 13ba 500
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaPoranny Poranny
draia
4455 123c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPoranny Poranny
draia
Reposted fromheima heima viaszszsz szszsz
7305 b5b4
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaPoranny Poranny
draia
Jeśli weźmiesz zagłodzonego psa i zapewnisz mu dobrobyt, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psami a ludźmi.
— Mark Twain
Reposted fromKisune Kisune viaPoranny Poranny
draia
8647 9b47
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viacorvax corvax
draia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaKaviah Kaviah
draia
4840 48c0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKaviah Kaviah
draia
Reposted fromworst-case worst-case viacorvax corvax
draia
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPoranny Poranny
draia
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaPoranny Poranny
draia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadaniellss daniellss
draia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl