Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

draia
9000 6b24 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin

July 10 2018

draia
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
draia
Reposted fromjasminum jasminum viapassifloora passifloora
draia
Reposted fromPoranny Poranny

July 09 2018

draia

July 05 2018

draia
5361 d0bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaslowianecznik slowianecznik

June 13 2018

draia
draia
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaholymoly holymoly
draia
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viajointskurwysyn jointskurwysyn
draia
Reposted fromFlau Flau viaholymoly holymoly
draia
7792 6b17 500
Reposted frompiehus piehus viainzynier inzynier
draia
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viaatramentovva atramentovva
draia
6862 0e8e 500
Reposted fromfistashkov fistashkov viahash hash
draia
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
draia
4308 611d
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapodprzykrywka podprzykrywka
draia
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
draia
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianecropixie necropixie
draia
Reposted frombluuu bluuu viakinu kinu
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaamnis amnis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl